Bestuur en medewerkers

De mensen van Gilde Amsterdam

 Medewerkers

Annemarie Bevers, directeur

Toen Gilde Amsterdam opgericht werd, was ik als stagiaire zijdelings betrokken bij dit proces. Op het moment waarop ik een nieuwe werk uitdaging zocht, kwam Gilde Amsterdam na 25 jaar opnieuw op mijn pad. Inmiddels is er wel wat veranderd. Er zijn projecten opgezet waarbij jong en oud vrijwilligerswerk kan doen om stadgenoten ondersteunen.
Het blijft een uitdaging om te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen. Waar is behoefte aan en hoe zetten wij deze om in aanbod?
“We hebben een enorm potentieel in huis. Op professionele wijze zetten de vrijwilligers hun kennis, ervaring, kwaliteit en deskundigheid in.”

Jenny Silleman, administratief medewerker

Ik ben als vrijwilliger SamenSpraak begonnen als coördinator/planner. Daarnaast heb ik als invalkracht het secretariaat ondersteund en vanaf 2014 ben ik in dienst bij Gilde Amsterdam.
Een plezierige werksfeer, betrokkenheid en ruimte voor eigen inbreng zijn voor mij belangrijk. Ik vind het een uitdaging ondersteuning te bieden aan de verschillende activiteiten van Gilde Amsterdam en mij in te zetten voor deze dynamische organisatie.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Gilde Amsterdam bestaat uit minimaal drie leden. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding en hebben geen zakelijke relaties met Gilde Amsterdam zodat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

Dhr. P. (Peter) Dudok van Heel – voorzitter

“Vrijwilligerswerk levert een onmisbare bijdrage aan een goed functionerende Amsterdamse samenleving. Zeker in tijden van bezuinigingen kan het grote belang hiervan niet genoeg benadrukt worden.
Gilde Amsterdam is al ruim 30 jaar zeer betrokken bij het vormgeven en het organiseren van vrijwilligerswerk in de stad. Dat moet zo blijven en daaraan hoop ik als bestuurslid in volle overtuiging een vruchtbare bijdrage te leveren.”

Dhr. H. (Hugo) Levie – penningmeester

“Sinds november 2018 ben ik gepensioneerd, daarvoor  gewerkt als onderzoeker, leidinggevende en CAO onderhandelaar. Eerst binnen de FNV, later voor universiteiten, daarna voor het primair onderwijs. Ik ben al vele jaren actief als toezichthouder en vind het erg leuk nu uitvoerend werk voor Gilde Amsterdam en andere vrijwilligersorganisaties te combineren met bestuurswerk. Gilde Amsterdam is een sier voor Amsterdam, 800 vrijwilligers die allemaal helpen onze stad mooier en liever te maken. Fantastisch om daaraan te mogen bijdragen.”

Mw. E. R. (Ellen) Bremerman

“Gilde Amsterdam verbindt de vraag naar ondersteuning en het aanbod van actieve vrijwilligers binnen

Amsterdam op een professionele manier. Het is belangrijk dat Gilde voor de stad Amsterdam en haar bewoners bestaat. Hieraan draag ik graag mijn steentje bij.”

 

Dhr. F. H. A. (Frits) de Graaff

“Gilde Amsterdam is een juweeltje in de Amsterdamse keizerskroon. Enthousiaste vrijwilligers verrijken de stad immers op vele gebieden. De activiteiten en projecten zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat er een goede toekomst voor Gilde Amsterdam is.”